Historie-letiště Vysokov
4.Eva Dvořáková(Preclíková)v Pionýru LF-109
5.Eva Dvořáková(Preclíková v LF-109 Pionýr
6.Eva Dvořáková(Preclíková)začíná létat a instruktor Vašek Balcar 1954
7.Ota Bergman
8.klubovna v lese,traktor Svoboda
9.-C-104,Sokol M-1,C-106 před původním hangárem(dnes tam jsou modeláři)
10.-r.1955 Kukuruznik PO-2 v pzadí klubovna
11.-r.1955 C-106 "Basa"(Bucker 181,v pozadí klubovna
12.-r.1955 zleva-Oldřich Kábrt,Eva Dvořáková(Preclíková),?,nastupuje instruktor Honza Polák
13.-r.1955 Eva Dvořáková(Preclíková),britský dělostřelecký tahač Moris Commercial C8 FAT-používala ho za války čs.zahraniční armáda,přivezli ho na Vysokov Pražáci kteří tu byli na soustředění.Celkem dva kusy těchto vozidel.
14.Eva Dvořáková(Preclíková)přeškolení ne Krajánka Z-24,r.1955
15.-r.1955,LF-109 Pionýr navijákový start z "bubnu"
16.-r.1955 Eva první sólo
17.-r.1955,Eva v Krajánku
18.-r.1955,C-106 ,Eva Dvořáková(Preclíková)
19.-r.1955,zleva Josef Feygl,Honza Polák,Vašek Balcar,Zdeněk Syrovátko,Eva Dvořáková(Preclíková),Luděk Martin,?,?,?,Šafka,Uršula Bernatská později Jana Dvořáková
20.-r.1955,ranní nástup : zády náčelník  Zdeněk Syrovátko,proti němu Josef Feygl,v řadě zleva Honza Polák,Vašek Balcar,?,Eva Dvořáková(Preclíková),Luděk Martin,třetí zprava Šafka
21.tahání lan pomocí živé síly,r.1954
22.-r.1955,zleva Postler,?
23.-r.1955,Šohaj Z-125,Krajánek Z-24
24.-r.1955,Šohal Z-125
25.-r.1955,údržba Kukuruznik PO-2 a Krajánek Z-24 před tehdy novým hangárem,vpravo hangáru ještě není dílna
26.-r.1955,Josef Semerák na traktoru Svoboda,Kukuruznik PO-2
27-.r.1955,Kukuruznik
28.-r.1955,Čáp(Storch),Áda Nývlt,?,?
29.-r.1955,Čáp(Storch),?,vpravo Postler
30.-r.1955,térování střechy hangáru,druhý zleva Áda Nývlt
31.-r.1955,Olda Dvořák,vlevo klubovna
32.Olda Dvořák v navijáku Herkules
33.Olda Dvořák před klubovnou
34.-r.1955,Olda Dvořák,Krajánek Z-24
35.zleva-Olda Dvořák,Šafka,?,Richard Horký,Olda Kábrt,?,Pionýr VT-109-před starým(původním)hangárem
36.dobová kresba-Kukuruznik,neznámý umělec
37.-r.1955,Trenér Z-225-vlečná na "bubnu"
38.-r.1955,Kukuruznik PO-2
39.Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-425 na "bubnu"
40.-r.1955,C-106 "Basa"(Bucker-181)
41.-C-106(Bucker-181)
42.-r.1955,Piper,v pozadí klubovna
43.zleva Feygl,?,Áda Nývlt,?
44. Pionýr VT-109,v pozadí Šohaj a Krajánek
45. -r.1955,Eva Dvořáková(Preclíková),Honza Polák-úklid u klubovny
46.- r.1955,Šohaj VT-125
47. aerovlek Pionýr za Kukuruznikem,u křídla Láďa Postler
48. Jan Kašpar v Krajánku,Josef Feygl
49. Honza Kašpar,Šohaj VT-125 na "bubnu"
50. instruktoe Honza Polák,Šohaj VT-125 na "bubnu"
51. Honza Kašpar,Šohaj VT-125 na "bubnu"
52. instruktor Vašek Balcar,Eva Dvořáková(Preclíková)
53. Jarda Marek,Šohaj Z-125
54. Eva Dvořáková(Preclíková),Pionýr LF-109
55. ?,?,Eva Dvořáková(Preclíková,Pionýr LF-109 tlačen na start na "bubnu"
56. Pionýr LF-109 před starým-původním Hangárem
57. Pionýr LF-109,pohled směrem ke Starkoči
58. Pionýr LF-109,úplně vpravo Honza Polák v pozadí starý hangár a "buben"
59. Vašek Balcar ukazuje propálenou vrtuli z Kukuruznika-důsledek povolených šroubů
60. piloti z Prahy ?,?,Láďa Pischel,Eva Dvořáková(Preclíková),?,? u M-1 Sokol
61. piloti z Prahy,uprostřed Láďa Pischel a Eva Dvořáková
62. piloti z Prahy uprostřed Eva Dvořáková(Preclíková),C-106"Basa"(Bucker 181)
63. tahač Moris Commercial,na střeše Láďa Pischel a Eva Dvořáková(Preclíková) ostatní jsou piloti z Prahy
64. u C-104 piloti z Prahy uprostřed Eva Dvořáková(Preclíková)úplně vpravo Láďa Pischel
65. piloti z Prahy a Eva Dvořáková(Preclíková) u C-106
66. dtto jako předchozí
67. na střeše Láďa Postler,dole vlevo Stránský,ostatní jsou piloti z Prahy,vozidlo Moris Commercial C8.Tato vozidla byla na Vysokově dvě("dodali je Pražáci) a jezdilo se s nimi i na oběd do hostince U Celbů v Kramolně(hostinský p.Mareček)
68. žena Tesárka z Prahy,?,Ota Bergman
69. pohled ke klubovně,traktor Svoboda
70. tankování Sokol M-1
71. -C-104
72. Sokol M-1,Eva Dvořáková(Preclíková),v pozadí původní starý hangár
73. -C-104,Sokol M-1,C-106(Bucker 181-2x,Krajánek Z-24 u původního starého hangáru
74. -C-104,C-106(Bucker 181),Sokol M-1 u původního starého hangáru
75. Junák Z-22
76. piloti z Prahy na soustředění
77.- ?,C-104
79.- ?,?,vpravo Ota Bergman,Sokol M-1
80. práce na novém hangáru
81. Sokol M-1
82.  Eva Dvořáková(Preclíková),C-104(Bucker 131)
83. traktor Svoboda,Šohaj VT-125 na "bubnu"
84.- C-104 u nového hangáru(vpravo ještě není dílna)
85. Kukuruznik PO-2
86. Pražáci,vpravo Ota Bergman
87. Olda Dvořák na traktoru Svoboda ,Pražáci
88.-  r.1956,Zdeněk Tesárek(šéf Pražáků),vpravo Láďa Postler u PO-2 Kukuruznik
89.- C-104 pilotů z Prahy
90. Eva Dvořáková(Preclíková),C-104,v pozadí dnešní březina,(Eva nemá mobil !)
91. vlečná Z-226 "Bohatýr",v pozadí klubovna
92. tento záběr není z Vysokova
92. kabina Pionýr LF-109
93. Šohaj VT-125
94. kabina Kukuruznik PO-2
95. Šohaj VT-125,Krajánek Z-24
96. Piper,C-106(Bucker 181),Krajánek Z-24
97.
98. Milan Šrámek-ulétl v Šohaji do Rakouska,Šohaj VT-25
99. vlevo Feygl,?,
100. s lopatou náčelník Zdeněk Syrovátko,úplně vpravo Honza Polák,začátek prací na novém hangáru
101. Láďa Hastrdlo,Eva Dvořáková(Preclíková)
102. vlevo Honza Polák,?,hobla dostává Láďa Pischel
103. transport Šohaje za traktorem Svoboda(pravděpodobně přistání na pole pod letištěm směrem na Starkoč)
104.- r.1955,Šrámek v Šohaji VT-125
105. zleva Luděk Martin,Čečer
106. Čečer,Šrámek
107. Josef Semerák
108. zleva Josef Celba,Antonín Hanuš,Šohaj VT-125
109. Áda Nývlt,Šohaj VT-25(na boku trupu jména kdo má letoun v socialistické péči)
110. Olda Kábrt,Josef Feygl,Honza Polák,?,před klobovnou
111. Krajánek,traktor Svoboda s navijákem,Olda Kábrt,Šafka
112.- ?,Luděk Martin,?,?
113. Áda Nývlt v Šohaji
114.- ?,Hastrdlo,Olda Dvořák,Josef Feygl,?,?
115. Richard Horký,Luděk Martin,?,?,meteorolog?,Kukuruznik PO-2
116. Josef Celba v Šohaji VT-125
117.- ?,?,Eva Dvořáková(Preclíková),Šafka,?,?,Krajánek VT-24
118. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-425
119. Ota Bergman,v pozadí klubovna
120.- C-104,?
121.- C-104,?,?
122. pražský Z-381(Bucker),Eva Dvořáková(Preclíková)
123. 1956,přijeli Pražáci na soustředění
124.- r.1956,přátelé z Prahy odlétají,C-104
125.-r.1956,přátelé z Prahy odlétají,Sokol M-1
126.- C-104,Sokol M-1,2x Bucker("Basa")
127.-r.1956,Sokol M-1,přátelé z Prahy odlétají
128. Olda Dvořák
129. Olda Dvořák,Eva Dvořáková(Preclíková)
130. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),Pionýr VT-109
131. původní hangár
132. Kukuruznik PO-2 a Šohaj-start z "bubnu" na JZ
133. Aera 45 při vyhlídkových letech
134. Pionýr VT-109 ve vleku za Čápem
135. Olda Dvořák,Honza Polák,Šafka
136. Šafka,Honza Polák
137. Pionýr VT-109,přistání na "buben"
138.
139. Josef Celba,Honza Polák,Josef Semerák,Josef Libich(ženil se),Olda Dvořák
140. Richard Horký,Franta Houra,Josef Celba,Honza Polák,Josef Semerák,Josef Libich(ženil se),Olda Dvořák,Mir.Hronovský
141. Josef Feygl,Čáp(Storch)
142. první práce na stavbě nového hangáru r.1952,s lopatou Zdeněk Syrovátko(náčelník),úplně vpravo Honza Polák
143. První máj v Náchodě(před okresním úřadem),Krajánek Z-24 a Eva Dvořáková(Preclíková)
144. První máj v Náchodě,na stupátku Zdeněk Syrovátko
145. Petr Štěpánek,Čáp-Storch
146. start na "bubnu",Krajánek Z-24,Šohaj,Pionýr připraven k startu
147. Pionýr VT-109 nad krajinou
148. Pionýr VT-109
149.- r.1956 Náchod
150.- r.1956 Náchod
151.
152.- r.1956 Náchod(Tepna , teplárna a nádraží)
153. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-125 na "bubnu"
154. Magda Jirková,Josef Feygl,Pionýr Vt-109
155. ?,?,Honza Polák,Richard Horký,Pionýr VT-109
156. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),Eva Dvořáková(Preclíková),Jana Vejrová(Semeráková)
157. před zahájením letového dne
158. Hastrdlo,Jana Zemanová,Eva Dvořáková(Preclíková),Olda Dvořák,Šafka,?,?,?,? - vysazování lesních stromků
159. osazování stráně pod dnešní březinou
160. osazování stráně pod dnešní březinou,Eva Dvořáková(Preclíková)
161. osazování stráně pod dnešní březinou
162. osazování stráně pod dnešní březinou,?,?,?,?,Šafka,Olda Dvořák,Eva Dvořáková(Preclíková)Hastrdlo,?
163. Kukuruznik připraven vlekat Krajánka
164. Eva Dvořáková(Preclíková),Olina Obitová(Poláková),Honza Polák,Bucker "Basa" C-106(Z-181)
165. Eva Dvořáková(Preclíková) Krajánek Z-24
166. Eva Dvořáková(Preclíková)ˇ,Šohaj VT-425
167. Eva Dvořáková(Preclíková),Krajánek Z-24
168. Pionýr VT-109 na startu navijákem
169. Krajánek Z-24 na transportním voze,Eva Dvořáková(Preclíková)
170. start Šohaje za Kukuruznikem,startér Richard Horký
171. vzadu Vašek Balcar,Jiřina Buriánová(Marunová),vpředu Milena Čečerová,Stáňa Daníčková,Vendula Militká
172. Milena Čečerová,?
173. Eva Dvořáková(Preclíková),Jiřina Buriánová(Marunová),Magda Jirková
174. Olina Obitová(Poláková) v VT-109 Pionýr
175. Jaroslav Tylš,Olda Dvořák
176. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),Jiřina Buriánová(Marunová),Jana Vejrová(Semaráková),Stáňa Daníčková
177. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),Eva Dvořáková(Preclíková),Jana Vejrová(Semaráková)
178. Jiřina Buriánová(Marunová),Jana Vejrová(Semeráková),Eva Dvořáková(Preclíková),Uršula Bernatská(Jana Dvořáková)
179. Eva Dvořáková(Preclíková),naviják na "bubnu"
180. Kukuruznik PO-2,?,Zdeněk Syrovátko,Josef Semarák v pozadí klubovna
181. Eva Dvořáková(Preclíková)
182. Eva Dvořáková/Preclíková) u kabiny VT-109 Pionýr
183. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-125
184. Trenér Z-226,?
185. letecký den na Vysokově r.1957(1959?),vrtulník MI-4
186. pilot Řezáč z Holic
187. letecký den 1957,zleva Láďa Postler,?,?,?,?,Luboš Málek,Honza Polák,Olina Obitová(Poláková)
188. Medřický,?,Olina Obitová(Poláková)Honza Polák,Láďa Postler,letecký den 1957
189. letecký den r.1959,?,Eva Dvořáková(Preclíková)
190. letecký den r.1959
191. letecký den r.1959,vrtulník Mi-1
192. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),Jiřina Buriánová(Marunová)-letecký den
193. letecký den r.1959
194. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-125
195. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-125(na "bubnu")
196. vlečná Trenér Z-226 "Bohatýr", v pozadí "myslivec"
197. "potrava" pro vlečnou
198. v popředí Franta Maruna,?,plnění vlečné
199. Eva Dvořáková(Preclíková)
200. Olina Obitová(Poláková),Uršula Bernatská(Jana Dvořáková)
201. Magda Jirková,Eva Dvořáková(Preclíková)
202. Eva Dvořáková(Preclíková),Jaroslav Vávra-plachtař ze Dvora Králové
203. VT-109 Pionýr u starého hangáru(dnes poblíž modelářské plochy)
204. konec Kukuruznika
205. Franta Maruna,Jana Zemanová,Lída Zemanová,?,Luděk Martin,Eva Dvořáková(Preclíková),?, na torzu Kukuruznika
206. Jana Zemanová,?,Lída Zemanová,Eva Dvořáková(Preclíková),Luděk Martin,Franta Maruna, konec Kukuruznika
207. Jaroslav Tylš,Šohaj VT-125
208. Olda Dvořák,Trenér Z-226
209. Eva Dvořáková(Preclíková),Pionýr VT-109
210. Eva Dvořáková(Preclíková)
211.- C-106 "Basa"(Bucker 181) v pozadí starý hangár
212. uprostřed Zdeněk Syrovátko(budoucí náčelník letiště Vysokov) při plachtařském výcviku před válkou
213. Kukuruznik PO-2,v pozadí starý hangár
214. Trenér,Sokol M-1,C-104
215. Kukuruznik PO-2 poslední let J.Libich
216. Kukuruznik PO-2
217. uprostřed Zdeněk Syrovátko(r.1938 v okolí Zlína)
218.- C-104,poškození podvozku-slabé místo těchto letadel
219. Jošt
220. Čáp(Storch)-poslední vyhlídkové lety r.1960
221. vlečná Trenér Z-226 Bohatýr
222. Jaroslav Tylš,Šrámek?,? v pozadí klubovna
223. přístřešek u klubovny
224. Honza Polák
225. vlečná Trenér Z-226 Bohatýr,vlevo dílna u nového hangáru,vpravo klubovna
226. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková),traktor Svoboda
227. aerovlek Čáp(Storch)  a Krajánek směr na "myslivce"
228. Eva Dvořáková(Preclíková),Šohaj VT-425,na "bubnu"
229. Uršula Bernatská(Jana Dvořáková) v Šohaji VT-425
230. Jiřina Buriánová(Marunová) v Šohaji VT-425
231. nový hangár
232. VT-109 Pionýr
233. Šohaj VT-425,v pozadí nový hangár
234. aerovlek z "bobnu"-Kukuruznik a Pionýr
235. aerovlek z "bobnu",Kukuruznik a Pionýr
236. Kukuruznik, v pozadí klubovna
237.- C-104
238. Šohaj ve vleku za Kukuruznikem,staetér Richard Horký
239. aerovlek Šohaj VT-125 a Kukuruznik
240. Pionýr ve vleku za Čápem(Storch)
241. tahání lan od navijáku pomocí živé síly,r.1954
242. Eva Dvořáková(Preclíková)
243. start navijákem za těžiště(GB-2 nebo Krajánek)
244. Šohaj VT-125 ve vleku za Čápem(Storch)
245. Šohaj VT-125 ve vleku za Čápem(Storch)
246. Pionýr VT-109 po aerovleku
247. Šohaj LG-125 na "bubnu"
248. Jaroslav Marek,Šohaj LG-125
249. Jaroslav Marek,Šohaj LG-125
250. Pionýr,okamžik před startem z "bubnu"
251. Jaroslav Marek v Grunau Baby
252. instruktor Honza Polák,větroň Grunau Baby v kabině asi J.Marek
253. instruktor Honza Polák,Josef Líbal,?,asi J.Marek,Grunau Baby GB-2
254. Jaroslav Marek na navijáku
255. Jan Kašpar,Šohaj LG-125
256. Eva Dvořáková(Preclíková v Pionýru
257. čekání na startu Šohaj VT-25
258. Šohaje VT-25 a VT-125,v pozadí starý hangár
259. Šohaje na "bubnu"
260. tahání lan navijáku když nebyl traktor,krávu půjčil p.Feygl
261. Piper
262. Piper
263. budování příjezdové cesty na severním břehu letiště
264. tehdy nový dnes starý hangár ještě bez dílny vpravo
265. průvod 1.máje v Náchodě,Krajánek Z-24,křižovatka u sokolovny(dnes finančního úřadu)
266. Jan Kašpar v Šohaji VT-125(na "bubnu")
267.
268.
269. Šohaj VT-125 na "bubnu"
270. ,?,Tonda Marek,mechanik Špitálský
271. 1.máj v Náchodě (pod viaduktem na Komenského ul.)
272. letecký den
273. letecký den r.1959
274. před tehdy novým hangárem
275. Krajánek Z-24,u kabiny Eva Dvořáková(Preclíková) u ocasu Šafka,?,Honza Polák
276. Pionýr VT-109,start navijákem z "bubnu"
277. letecký den r.1959
278. Olda Kábrt,Eva Dvořáková(Preclíková),do kabiny nastupuje instruktor Honza Polák
279.- C-106(Bucker 181) u starého hangáru(dnes mezi lesem a modelářskou plochou)
280. Čáp(Storch),úplně vpravo Láďa Postler
281. Eva Dvořáková(Preclíková) u C-104
282. demontáž(zrušení) Kukuruznika
283.-  r.1955 térování střechy na hangáru,druhý zleva Áda Nývlt
284. Trenér Z-226 Bohatýr-vlečná
285.- C-106(Bucker 181)
286. Pionýr v pozadí původní hangár
287. C-106(Bucker 181)
288.
289. Sokol M-1,vpravo Ota Bergman
290.-  1.máj v Náchodě,u vzpěry Krajánka Eva Dvořáková(Preclíková) v pozadí budova ONV
291.- 1.máj v Náchodě,na stupátku náčelník Zdeněk Syrovátko
292. Kukuruznik PO-2
293. Šohaj VT-425 na "bubnu" v kabině Eva Dvořáková(Preclíková)
294. vlečná Trenér Z-226 Bohatýr
295. vlečná Trenér Z-226 Bohatýr,v pozadí klubovna
296. na "bubnu" Pionýr VT-109 a Krajánek Z-24
297. u Krajánka Áda Nývlt
298. instruktor Honza Polák
299. Šafka,?
300. Josef Semerák,Šrámek
301. Eva Dvořáková(Preclíková,C-104
302. Áda Nývlt,Šohaj VT-25
303.- ?,Jiří Glaser,Šohaj VT-25
304. ?,?,Šohaj VT-125
305. Láďa Pischel,Honza Polák,Šohaj VT-425 na "bubnu"
306. tankování vlečné,vpředu Maruna
307. Zdeněk Syrovátko na kluzáku Zlín V,terén Mladkov u Zlína r.1937
308. Kukuruznik PO-2,Tesárek(Praha) u křídla vpředu Zdeněk Syrovátko-náčelník,Josef Semerák,v pozadí klubovna
309. Kukuruznik PO-2
310. Kukuruznik PO-2,nápis "Slovan" byl napsán na prvním jeho působišti v Havl.Brodě,v kabině Josef Libich-poslední let tohoto stroje
311. Kukuruznik PO-2,v pozadí původní starý hangár
312. kluzák Zlín VI,v pozadí původní hangár
313. Piper Cub
314. Pionýr a Šohaje na "bubnu"
315. start na "bubnu",traktor Svoboda
316. Sokol M-1
317. C-106,Sokol M-1,C-104
318. v Pionýru ?,Jošt
319. Čáp(Storch) poslední vyhlídkové lety r.1960
320. kopání základů pro nový hangát r.1952
321. základy pro nový hangár r.1952
322. stavba hangáru r.1952
323. Jana Vejrová (Semeráková)
324.Jana Vejrová(Semeráková),Pionýr VT-109
325. palubka VT-109 Pionýr
Jana Vejrová(Semeráková),v pozadí Šohaj VT-125
326. přistává Pionýr,dnes je místo nízkého porostu březový les
327. Krajánek
328. Áda Nývlt v Šohaji VT-125
329. Jana Vejrová(Semeráková) u VT-109 Pionýr
330. letní kumuly nad letištěm
331.Jana Bernatská(Dvořáková) na traktoru Svoboda
332. Jana Bernatská(Dvořáková) v Šohaji VT-425
Křest letadla Kukuruznik PO-2 jménem SLOVAN na náměstí v Havlíčkově Brodě 5.4.1948. Byl to dar Sovětské armády aeroklubu a do Havl.Brodu ho přeletěl kpt.Gablech 7.8.1947.Sloužil k navigačním letům a aerovlekům.Motoroví instruktoři v H.B. byli příslušníky armády a počátkem r.1949 byli převeleni k jiným posádkám.Proto bylo motorové létání dočasně zrušeno a letoun SLOVAN přidělen jiným aeroklubům.Na Vysokov se tento PO-2 dostal z Liberce a nesl stále původní název SLOVAN
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Historie-letiště Vysokov

Popis

Období

Statistiky

  • 335 fotek
  • 0 se líbí

Fototechnika

Sony DSC-W12

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Sleva 25 % na všechny fotodárky. Neváhejte a využijte ji do neděle!
S kódem: OnaDnesJaro2022 Akce platí do 22. 5. 2022
Chci získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Historie-letiště Vysokov
Komentáře Přidat